Meie ettevõte

Personalitugi OÜ on oma koostööpartneritele professionaalseks ja asjatundlikuks toeks personalivaldkonnas. Kas vajad usinat personalispetsialisti igapäevaste olukordade lahendamiseks või usaldusväärset partnerit strateegiliste otsuste kujundamiseks – kõik, mis puudutab personalitööd, on meile tuttav.

Oleme pikka aega tegelenud ka terviseedenduse alase tegevusega ning teame, et ühistel üritustel loodud kambavaim annab just selle õige küünarnukitunde, mis muudab (kontori)elu värvikamaks ja igapäevase töötegemise tulemuslikumaks. Kuidas oma töökollektiiv sportima meelitada vaata lähemalt siit: www.spordipisik.ee.

Teenused

Värbamine

Aitame leida sinu meeskonda õige inimese, kellel on töö tegemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Selleks koostame ametikoha profiili tööülesannete ning kompetentside ja ootuste kirjeldusega. Paneme kokku kandidaate kõnetava töökuulutuse ning avaldame selle kokkulepitud värbamiskanalites. Kogume kokku sooviavaldused ning viime läbi eelintervjuud, et valida välja sobivad kandidaadid, kelle esitame lõppvalikuks. Vajadusel korraldame kandidaatidele hindamise või situatsiooniülesande lahendamise. Valitud kandidaadile aitame koostada tööpakkumuse ning mittevalituks osutunud kandidaatidele saadame äraütlemiskirjad. Uuele töötajale aitame koostada sisseelamisprogrammi, et ettevõttega liitumine oleks uue meeskonnaliikme jaoks sujuv ja tõhus.

Töösuhted

Hoolitseme selle eest, et sinu ettevõtte töösuhteid puudutav dokumentatsioon oleks alati korrektne, asja- ja ajakohane. Siia hulka kuulub:

• töölepingute ja töötamisega seotud käsunduslepingute ning nende lisade vormistamine, muutmine ja lõpetamine;
• töötamise registreerimine, töövõimetuslehtede edastamine ja puhkuste üle arvestuse pidamine;
• töökorraldusreeglite, protseduurijuhendite ning ametikirjelduste koostamine;
• tulemusjuhtimise süsteemi koostamine ja tagasiside süsteemi loomine;
• töötajate rahulolu-uuringute korraldamine
• palgasüsteemi loomine ja ajakohastamine.

Vajadusel aitame sujuvalt ja väärikalt ettevõttest lahkuda töötajal, kelle töö ettevõttes on otsa saanud ning kellel on aeg leida uus ametialane väljakutse.

Protsessid ettevõttes

Oleme abiks olukordades, kus ettevõttes on vaja läbi viia oluline muudatus või ümber kujundada mõni tööprotsess. Kaardistame muudatuste edukaks läbiviimiseks vajalikud toimingud ja osapooled ning koostame tegevusplaani. Aitame hoida muudatuse protsessil silma peal ning kirjeldada ja ellu viia korrigeerivad tegevused. Järeltegevusena hindame muudatuse mõju ja edukust pärast projekti teostamist.

Koolitused

Selleks, et sinu ettevõtte töötajatel oleksid töö tegemiseks vajalikud teadmised ja oskused, aitame sul kaardistada töötajate arenguvajadusi, koostada koolitus- ja arenguplaanid ning leida sobivaimad viisid töötajate teadmiste parandamiseks ja võimekuse tõstmiseks. Peame arvestust läbitud koolituste üle ning aitame hinnata koolituste mõju.

Terviseedendus

Personalitugi OÜ pakub terviseedendusteenuseid Spordipisiku kaubamärgi kaudu. Kutsume üles ja julgustame ettevõtte töötajaid tegelema tervisespordiga, katsetama seni proovimata alasid ning lööma kaasa rahvaspordiüritustel. Lisaks organiseerime teie meeskonnale huvitavaid sportlikke tegevusi, et kiire töötempo kõrval oleks põhjust ka koos kolleegidega midagi toredat ette võtta.

Aitame tööandjal optimaalsel viisil ära kasutada 2018. aasta jaanuarist kehtima hakanud maksusoodustust töötajate tervisele tehtud kulude hüvitamisel. Selleks koostame ettevõttele sobiva sportimise toetamise süsteemi ning kindlustame, et kõigile töötajatele on ühesugustel ja selgetel alustel kättesaadavad tööandja pakutavad soodustused sportlikule tegevusele. Meie tööks on pidada arvestust saadaolevate sportimiskompensatsioonide üle, valmistada ette korrektsed koondid ettevõtte raamatupidajale ülekannete tegemiseks ja makstud kompensatsioonide deklareerimiseks.

Terviseedenduse kohta loe lisaks Spordipisiku kodulehelt.

Meie ise

Meie, Kristin ja Inge, oleme pikaajalise personalitöö kogemusega spetsialistid. Oleme mõlemad lõpetanud EBSi (Estonian Business School) rahvusvahelise ärijuhtimise eriala magistriõppe ning kogunud personalivaldkonna teadmisi ja oskusi töötades nii rahvusvahelistes suurorganisatsioonides kui ka väiksemates ja kodumaistes ettevõtetes. Tunneme personalivaldkonna tööd hästi, sellepärast saad meie hooleks usaldada kõik töötajate ja töösuhetega seotud tegevused.

Juhindume tööd tehes lihtsatest põhimõtetest:

  • aus ja avatud suhtlus on usaldusliku koostöö alus;
  • kui midagi alustame, siis viime seda ka sihipäraselt edasi;
  • oleme paindlikud, aga ei tee järeleandmisi kvaliteedis;
  • peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest.

Meie sooviks on luua oma koostööpartneritega mõlemapoolselt väärtuslik suhe. Meil on pakkuda usaldusväärsed kogemused ja praktilised oskused, millele võid igas olukorras kindel olla!

Kontakt

Personalitugi OÜ

pilt 58 271 172

some_text info@personalitugi.ee

Kui sul on personalitöö alane küsimus või mõte, mille elluviimisel saaksime sind aidata, siis saada meile e-kiri või võta ühendust telefoni teel – leiame just sinu ettevõtte jaoks sobivaima lahenduse!

Close Menu